Kyrkslätts Idrottsförening

HANDBOLL | KÄSIPALLO

Kyrkslätt | Kirkkonummi

TERVETULOA KyIF rf. Käsipallojaoston vuosikokoukseen 28.3.2023 klo 19.15 hiihtomajallemme, Peuramaan kupeeseen.

Asialistalla on hyväksyä
– KyIF Käsipallojaoston sulautuminen/yhdistäminen KyIF rf.n

– Uuden johtoryhmän valinta.

– Ja muut johtoryhmän esille tuomat asiat.

Toivomme ja tarvitsemme mukaan uusia kasvoja ideoimaan ja kehittämään seuran toimintaa
. Vain siten pystymme varmistamaan, että Kirkkonummella on myös jatkossa monipuolisesti mahdollisuuksia harrastaa liikuntaa. On tärkeää pitää Kirkkonummen vanhin seura elinvoimaisena ja urheilu osana kotikuntamme identiteettiä. Siksi NYT on hyvä hetki lähteä mukaan rakentamaan tulevaisuuden KyIF:iä.

Kokoukseen ovat tervetulleita kaikki jaoston jäsenet ja jäsenten vanhemmat.

 

VÄLKOMMEN PÅ KyIF rf. handbollssektions årsmöte 28.3.2023 kl. 19.15 till Skidstugan, vid Hjortlandet.


På mötesagendan finns:
– Sammansättning av KyIF r.f. och KyIF rf. Handbollssektion

– Val av ny ledningsgrupp.
– Andra ärenden som ledningsgruppen framlagt för behandling.


Vi hoppas och behöver nya ansikten för att komma med idéer och utveckla klubbens verksamhet. Endast på detta sätt kan vi säkerställa att Kyrkslätt även i fortsättningen har många möjligheter att delta i fysisk aktivitet. Det är viktigt att bevara den äldsta klubben i Kyrkslätt levande och idrotten en del av vår hemkommuns identitet. Därför är det 
NU en bra tid att engagera sig i att bygga framtidens KyIF.

Alla medlemmar i KyIF handboll och föräldrar till dem är välkomna med! 

KYRKSLÄTT IDROTTSFÖRENING R.F. VÅRMÖTE TISDAGEN DEN 28.3.2023 KL. 18.30
Skidstugan, Hjortlandsvägen 86

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden.

Under övriga ärenden val av ordförande för år 2023

Styrelsen

#######

KyIFn KEVÄTKOKOUS tiistaina 28.3.2023 KLO 18.30

Hiihtomaja, Peuramaantie 86

Käsitellään sääntömääräiset asiat.

Muiden asioiden alla puheenjohtajan valinta vuodelle 2023

Kaikki jäsenet ovat tervetulleita

Hallitus