VERKSAMHETSPOLICY (vieritä alas niin löydät tekstin suomeksi)

Kyrkslätt I.F:s handbollssektions policy beträffande:

1. Barnhandboll
2. Ungdomshandboll
3. Etik

Inom Kyrkslätt I.F skiljer vi på barn-, ungdoms och vuxenhandboll.
Barnhandboll utövas av barn upp till 12 år.
Ungdomshandboll utövas av barn mellan 13-18 år.
Vuxenhandboll utövas av vuxna, 19 år och äldre.

1. Barnhandboll. – Barn upp till 12 år

Inriktningen på hur barnhandbollen ska utövas kännetecknas av en individuell och motoriskt allsidig färdighetsutveckling med leken som arbetsmetod och med bollen som redskap.

Träningen av barn ska kännetecknas av:

- hög aktivitetsgrad. - hög bollkontaktsgrad - hög rolighetsgrad.

Barnhandbollsmatcher ska genomföras:
• enligt Finlands Handbollsförbunds regler angående planstorlekar (t.ex mini 20 x 12 m), mål (mini 2 x 1,7 m) och spelare på plan samtidigt (mini helst 4 spelare).
• med en ”matchledare” som domare, med uppgift att leda matchen men också att lära barnen reglerna.
• enligt principen att ” alla skall få spela ” och att alla ska pröva på alla platser.
• med för respektive åldrar anpassade bollar (bollstorlekar)
• matchresultat kan presenteras men undvik serietabeller.

Barnhandbollen kännetecknas av en långsiktig individuell färdighetsutveckling.
”Försvarsspelet” ska vara fritt spel, ”jägarspel” eller man-mot-man” dvs ett offensivt försvarsspel. Vi ska undvika det defensiva ”6-0 spelet”.
”Anfallsspelet” kommer av sig självt. Det gäller att göra mål. Tillämpa färdigheterna som dribbla, passa-fånga och skjuta mål.
Det är viktigt i barnhandbollen att alla får pröva på att spela på alla platser, även som målvakt (där lär man sig ju bäst var och hur det är svårast att fånga bollen).

För att behålla barnen inom vår verksamhet är det viktigt att tillgodose barns behov och att verksamheten genomföres på barns villkor. Exempel på barns behov är:
• Att få vara aktiv och i rörelse, helst med boll.
• Att känna sig trygg i gruppen.
• Att det är ordning och reda.
• Att bli ”sedd” och ”märkt”, före och under träning och match.
• Att få pröva på nya utmaningar.
• Att kämpa, känna glädje och att vinna matcher men också lära sig att förlora.
• Att ha jätteroligt. (Är det inte roligt, stannar man hemma).

2. Ungdomshandboll. Utövas av 12-13 åringar upp till ca 18 års ålder.

Inriktningen skall kännetecknas av en ökad motorisk färdighetsutveckling. Leken och glädjen att utöva idrott ska med bollen som redskap fortsätta den INDIVIDUELLA fysiska och tekniska utvecklingen. Huvudinriktningen är varje spelares tekniska färdighetsutveckling för att sedan nå varje spelares maximala utveckling.

Träningen kännetecknas av huvudbegreppen:
• hög rolighetsgrad
• hög aktivitetsgrad
• hög bollkontaktsgrad
• individuella utvecklingsmål
• hög attityds grad

Spelaren skall utvecklas till att:
• vilja bli så bra som möjligt
• vilja träna mycket och stegra mängden efterhand.
• kunna ”äga” sin träning (veta hur och vad man skall träna).
• kunna ”äga” de situationer som uppstår i spelet.

Spelaren skall fulländas i de bastekniska färdigheterna:
• Försvar: täcka, stöta, överlämna/överta.
• Anfall: passningar, skott, finter.
• Målvakt: målvaktstekniska grunder.

De ungdomar som eventuellt har för avsikt att inte fortsätta som aktiva efter sin tid inom ungdomshandbollen skall stimuleras till att stanna kvar inom handbollen som ledare, tränare eller domare. Det samma gäller spelare som slutar sin karriär inom vuxenhandbollen.

Ungdomshandbollen skall genomföras så att:
• varje spelare skall behärska att spela på minst 2 positioner i både anfall och försvar.
• Varje spelare gör sitt absolut yttersta i varje situation.
• Försvarsspelet har en offensiv inriktning, genom att 3-3, 3-2-1, 4-2, 5-1 förekommer oftare än 6-0 spelet.
• anfallsspelet styrs mer och mer av spelarna på plan och inte av tränarens kommandon under match.
• taktiska medvetenheten och förmågan ökar under perioden, för att nå sitt max när perioden är slut.

För att utvecklas till duktiga elit- och landslagsspelare uppmanar vi att ungdomar ges möjlighet att syssla med andra idrotter. Inte förrän i 16-17 års ålder behöver man bestämma sig för att ”Jag vill bli handbollspelare”.

3. Vårt ställningstagande beträffande Handbollens etik.

KyIF:s handbollssektion följer Finlands Handbollsförbunds policy som grundar på Ung i Finlands ( Nuori Suomi ) policy.

KyIF:s handbollssektion tar avstånd från alla former av fusk och doping.

KyIF:s handbollsektion tar avstånd från alla former av våld, mobbning och rasism.

KyIF:s handbollsektion tar avstånd från användandet av droger, tobak och alkohol i samband med all aktiv handbollsutövning.

Inom KyIF:s handbollsektion respekterar vi alla medspelare, motståndare och domare genom att uppträda på ett korrekt och sportsligt sätt mot varandra. Vi avhåller oss från alla former av kränkande tal och handlingar.

Alla är välkomna till Handbollen oavsett religion, ålder och kön. Alla är lika mycket värda och skall respekteras lika mycket. Alla former av destruktivt tänkande skall bekämpas med ett positivt förhållningssätt.

Det skall vara en självklarhet att alla arbetar för att barn, ungdomar och vuxna skall känna glädje och trygghet i samband med handbollen.

Vi skall arbeta för att låta ungdomar få inflytande, bli delaktiga och få ta ansvar för utvecklingen av föreningens egen verksamhet.

KYIF

TOIMINTAPERIAATTEET

Kyrkslätt IF:n käsipallojaoksen toimintaperiaatteet koskien:

1. Lasten käsipalloa
2. Nuorison käsipalloa
3. Etiikkaa

Kyrkslätt IF:ssä erottelemme lasten, nuorten ja aikuisten käsipalloharrastuksen.
Lasten käsipallo: alle 12-vuotiaat lapset.
Nuorisokäsipallo: 13-18 vuotiaat nuoret.
Aikuiskäsipallo: 19-vuotiaat ja sitä vanhemmat.

1. Lasten käsipallo; lapset alle 12 vuotta

Tunnusmerkkinä on monipuolinen motoriikan kehittäminen käyttäen leikkiä ja palloa työvälineinä

Harjoituksissa lasten kanssa tärkeää on:
• korkea osallistumisaste - ”ei jonoja”
• korkea pallonkosketusaste ”pallo mukana mahdollisimman paljon”
• hauskuus

Lasten käsipallo-ottelut:
• pelit pelataan Suomen Käsipalloliiton sääntöjen mukaisesti koskien mm. kenttäkokoa, (esim. mini 20 x 12 m), maaleja (mini 2 x 1,7 m) ja pelaajien lukumäärää (mini mieluiten 4 pelaajaa).
• tuomari toimii ”ottelun vetäjänä” ja johtaa ottelua mutta opastaa myös lapsia kertomalla säännöistä eri tilanteissa.
• periaatteena on että ”kaikki pelaa” ja kaikki kokeilevat kaikkia pelipaikkoja
• pallojen koko vaihtelee ikäluokittain
• ottelutuloksia voi tuoda julki mutta vältetään sarjataulukoita

Lasten käsipalloilun tunnusmerkkinä on pitkäjänteinen henkilökohtaisen taidon kehittäminen.
Puolustuspelin on oltava vapaa, ”metsästävä pelityyli” tai ”yksi-yhtä-vastaan” eli hyökkäävä puolustuspeli. Vältämme puolustusvoittoista ”6-0 peliä” lasten käsipallo-otteluissa.
Hyökkäyspeli tulee itsestään. Tehtävänä on tehdä maaleja. Käytetään hyväksi taitoa kuljettaa palloa, syöttää palloa, ottaa vastaan syöttö sekä heittää pallo maaliin.
Tärkeää lasten käsipalloilussa on että kaikki saavat pelata jokaisella pelipaikalla, myös maalissa (maalivahtinahan oppii parhaiten minkälaiset heitot ovat vaikeimpia torjua).
Jotta lapset viihtyvät ja pysyvät mukana toiminnassamme pitkäjänteisesti sen on täytettävä lasten tarpeet. Toiminnan on siis tapahduttava lasten ehdoilla. Näitä ovat esim.:

• että saa liikkua mahdollisimman paljon mieluiten pallon kanssa
• että ryhmässä on turvallisuuden tunne
• että ryhmässä on hyvä järjestys
• että lapsi huomataan harjoituksissa ja otteluissa mutta myös ennen ja jälkeen tapahtumaa
• että lapsi saa kokea uusia haasteita
• taisteleminen ja riemun tunne voittaessa mutta myös että oppii häviämään
• että lapsella on todella hauskaa (muuten hän jää mieluummin kotiin)

2. Nuorisokäsipallo: 12-18 -vuotiaat nuoret

Tunnusomaista tulee olla edelleen kehittää motoriikkaa nuorilla. Henkilökohtaisen fysiikan ja tekniikan kehittäminen iloisella tavalla pallon kanssa on tärkeää. Tärkeimpänä osa-alueena on jokaisen pelaajan tekninen osaaminen, jolla saavutetaan jokaisen pelaajan maksimaalinen kehitys.

Harjoitusten pääperiaatteet ovat:
• että harjoituksissa on hauskaa
• että harjoituksissa on korkea osallistumisaste
• että harjoituksissa käytetään palloa paljon
• että pelaajat saavat kehittyä henkilökohtaisesti
että harjoituksissa asenne on kohdallaan

Pelaajan tulee kehittyä niin:
• että hän haluaa tulla paremmaksi
• että hän haluaa harjoitella paljon ja lisätä harjoitusmääriä asteittain
• että hän tietää miten ja mitä harjoitellaan
• että hän ymmärtää ja osaa lukea pelitilanteet ja tietää miten tulee toimia

Pelaajan valmiudet perusosaamisessa hiotaan loppuun:
• Puolustus: peittää sekä ottaa vastaan että luovuttaa vastustaja kanssa pelaajalle.
• Hyökkäys: syötöt, heitot, harhautukset.
• Maalivahti: maalivahdin tekniset perusasiat

Kannustetaan niitä nuoria, joilla ei ole aikomusta jatkaa aktiivisina pelaajina nuorisokäsipallokauden jälkeen, jatkamaan käsipallon parissa joukkueenjohtajina, valmentajina tai tuomareina. Samaa koskee pelaajia jotka lopettavat pelaamisen aikuisina.

Nuorisokäsipallo toteutetaan niin että:
• jokainen pelaaja pystyy pelaamaan vähintään kahdella pelipaikalla puolustuksessa ja hyökkäyksessä
• jokainen pelaaja antaa kaikkensa jokaisessa pelitilanteessa
• puolustuspeli on aggressiivinen, esim. 3-3, 3-2-1, 4-2, 5-1 esiintyy useammin kuin 6-0 puolustus
• pelaajat ohjaavat useammin itse hyökkäyspäässä peliä (eivätkä toteuta vain valmentajan käskyjä kentän laidalta otteluiden aikana)
• taktinen osaaminen kehittyy jakson aikana ja on huipussaan kun pelaaja siirtyy aikuiskäsipalloon

Jotta kehityttäisiin huippu-urheilijoiksi ja maajoukkuepelaajiksi kehotamme nuorisoa harrastamaan myös muita urheilulajeja. Vasta 16-17 vuoden ikäisinä tarvitsee päättää lajivalinnasta.

3. KyIF:n kannanotto käsipallon etikaasta

KyIF:n käsipallojaosto noudattaa Suomen Käsipalloliiton Nuori Suomi-ohjeita käsipallossa.

KyIF:n käsipallojaosto vastustaa kaikenlaista vilppiä ja doping-aineiden käyttöä.

KyIF:n käsipallojaosto vastustaa väkivaltaa, kiusaamista ja rasismia.

KyIF:n käsipallojaosto vastustaa huumeiden, tupakan ja alkoholin käyttöä käsipalloilun yhteydessä.

KyIF:n käsipallojaostossa kunnioitamme kaikkia kanssapelaajia, vastustajia ja tuomareita käyttäytymällä esimerkillisesti ja urheilullisesti toisiamme kohtaan. Vältämme loukkaavia puheita ja tekoja.

Kaikki ovat tervetulleita mukaan käsipallon pariin, uskontoon, ikään tai sukupuoleen katsomatta. Kaikki ovat samanarvoisia ja kaikkia tulee kunnioittaa yhtä lailla. Kaikenlaiset negatiiviset ajattelutavat on estettävä myönteisellä suhtautumisella.

On oltava itsestäänselvää että kaikki toimivat iloisen ja turvallisen käsipalloharrastuksen puolesta.

Edesautamme nuorten vaikutusvaltaa, osallistumista ja vastuun ottamista kun kehitämme seuran omaa toimintaa.

KYIF